คำแนะนำเรื่องอายุทารก

ทารก < 2 ปี

สำหรับเรื่องการเดินทางของ Jetstar แล้ว คำว่าทารกหมายถึงเด็กที่มีอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ เวลาเดินทาง

ทารกที่ไม่ต้องใช้ที่นั่งบนเครื่องจะเดินทางฟรีสำหรับสายการบินในประเทศและ Trans-Tasman (เที่ยวบินระหว่างออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์) ส่วนเที่ยวบินประเภทอื่นจะคิดค่าบริการสำหรับทารกด้วย นอกจากนี้ สำหรับทารกอายุตั้งแต่สองขวบขึ้นไปจะต้องซื้อตั๋วเด็ก</p>

 เอกสารประจำตัว

สำหรับทารกที่ไม่ต้องใช้ที่นั่งบนเครื่อง อาจจะต้องแสดงหลักฐานยืนยันอายุ (ว่าต่ำกว่า 2 ขวบ) อย่างเช่นสูติบัตรหรือหนังสือเดินทาง (ต้องใช้สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ) หากท่านไม่สามารถแสดงหลักฐานยืนยันเมื่อเจ้าหน้าที่ร้องขอ ณ เวลาเช็คอิน ทางเรามีสิทธิปฏิเสธการเดินทางของท่านได้

โควตาสัมภาระ

ทารกที่นั่งเก้าอี้ร่วมกับผู้ใหญ่นั้นจะไม่มีสิทธิได้โควตาสัมภาระพกพาหรือสัมภาระใต้ท้องเครื่อง อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถพกพาอาหารทารกและสิ่งของที่ต้องใช้สำหรับทารกระหว่างอยู่บนเครื่องได้ เพิ่มจากโควตาสัมภาระพกพาของผู้ใหญ่ที่เดินทางมาด้วย นอกจากนี้ เราอนุญาตให้ท่านขนอุปกรณ์สำหรับทารกอย่างเช่นรถเข็นเด็กหรือมุ้งเด็กเป็นสัมภาระใต้ท้องเครื่องได้ฟรี เพิ่มจากโควตาสัมภาระใต้ท้องเครื่องของผู้ใหญ่ที่เดินทางมาด้วย

ผู้โดยสารที่มาด้วย

ทารกทุกคนที่จะต้องเดินทางพร้อมกับผู้ปกครองที่อายุครบ 15 ปีหรือกับพ่อแม่ของเด็ก

ทารกอายุต่ำกว่าเจ็ด (7) วัน

สำหรับเที่ยวบินที่ดำเนินงานโดย Jetstar (JQ), Jetstar Asia (3K) จะต้องกรอกใบอนุญาตเดินทาง (Jetstar Travel Clearance) เมื่อต้องการให้ทารกอายุต่ำกว่าเจ็ด (7) วันเดินทาง ทั้งนี้ ห้ามทารกอายุต่ำกว่า 7 วันเดินทางกับ Jetstar Pacific (BL) หรือ Jetstar Japan

ปิด
loading